dilluns, 21 de novembre de 2011

URGENT! Documentació per a comprar els bitllets d'avió a Londres!

Els alumnes que aniran al viatge d'estudis de 4t d'ESO a Londres hauran de presentar al tutor el més aviat possible:

Amb nacionalitat espanyola: fotocòpia complerta del DNI (o llibre de família si no té DNI encara.Estrangers residents: fotocòpia complerta del permís de residència a Espanya.

divendres, 11 de novembre de 2011

Control d'assistència automatitzat


Des d'avui s'inicia  la posada en funcionament del sistema automàtic de control d’assistència de l’alumnat. Totes les absències del seu fill/a a primer hora del matí (8:30), o de la tarda (15:30), seran comunicades mitjançant l’enviament d’un SMS al número de mòbil que figura en la base de dades del centre.


Al llarg d’aquesta setmana rebran un missatge de prova al seu mòbil. Els demanem que retornin el full de canvi de dades que hem lliurat al seu fill/a, indicant si desitgen rebre els missatges al mateix número de telèfon o si cal realitzar algun canvi.