CASTELLÀ

Dimecres, 18 de gener 

Us pengem la circular de la propera sortida de Castellà 

                               

PROPOSTA DE SORTIDA PER AL CURS 2010-2011
Departament de Llengua Castellana i LiteraturaAdreçada a : tots els alumnes de 4r d’ESO Dimarts, 24 de gener de 2012
Assistència a la representació de l’obra Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, a les 11.15 h al Teatre Crespi,  de Terrassa.

Aquesta sortida ha estat aprovada pel Consell Escolar i, per tant, és obligatòria.

Sortirem de l’IES a les 10.00 h. Els alumnes seguiran el seu horari habitual de 8.30 h  a 10.00 h.

Els desplaçaments es realitzaran en autocar. És previst que la activitat acabi a les 13.30, per tant podran tornar a casa un cop l’autocar ens deixi a l’institut.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


En/Na ........................................................................com a pare/ mare/tutor autoritzo a ..................................................................... a  participar en la sortida a Terrassa el dia  24 de gener de 2012.


                                                                               Signatura