DESPRÉS DE L'ESO

TRIA DE MODALITAT A BATXILLERATQuina és la modalitat més adient a la meva futura orientació professional?

És necessari triar adequadament les assignatures per a aconseguir la millor formació prèvia possible...i la millor ponderació de cara a les PAU i l'accés a la universitat.

Llegiu amb atenció aquest enllaç:

La tria de modalitat a Batxillerat

EL PROGRAMA "POSA-T'HI"
L'Ajuntament de Sabadell presenta aquest programa amb l'objectiu d'assessorar i tutelar el procés de decidir què fer després de la ESO...especialment si no ho tens molt clar.

Llegiu aquest enllaç:


El programa "POSA-T'HI"