CATALÀ4t ESO C

GUIÓ D’ESTUDI PER A LA RECUPERACIÓ

Gramàtica de les unitats del manual: modalitats oracionals, discurs directe / indirecte. Distinció entre so i grafia.
Pronoms personals.
L’oració composta: coordinació, juxtaposició i subordinació. Els 3 tipus de subordinades: substantives, adjectives, adverbials. Exercicis de pràctica.

Redacció: Les propietats textuals: cohesió, coherència, adequació i correcció (exercicis d’ordenació de frases i de redacció de nou, tenint en compte no repetir conceptes, connectar bé les oracions, etc.) La carta formal. El currículum. La instància.

Conceptes literaris: argument, personatges, espais, temps. Comparació text escrit – pel·lícula “SleepyHollow”.

Lectures: Temps era temps. Paraules emmetzinades. Lectura  optativa dins de les 6 proposades.


4t ESO A

GUIÓ D’ESTUDI PER A LA RECUPERACIÓ
 
-         Qüestions ortogràfiques: per què / perquè;  què / que. Accentuació, la síl·laba.

-         Morfosintaxi: morfologia verbal. Temps de subjuntiu , indicatiu, imperatiu; formes impersonals. Verbs model: cantar, perdre, dormir, servir. Oracions condicionals hipotètiques: “Si tu vinguessis, aniríem a jugar”, (subjuntiu passat).
 Derivació (lexemes, morfemes). Composició, ampliació de vocabulari.

-         Redacció: l’argumentació (pros i contres). Unitats  del llibre de Destreses Bàsiques, de l’editorial Cruïlla.

-         La carta de sol·licitud i el currículum.
-         Extreure les idees principals d’un text.
-         Aspectes literaris a partir d’una novel·la: temps, espais, punt de vista narratiu, argument, personatges.


RECOMANACIONS PER A L'ESTIU PER A TOTHOM

Per als alumnes que sabeu que teniu fluixa la gramàtica de Català, perquè ja n’hem parlat durant el curs i ho sabeu, des del departament us proposem un quadern d’ortografia, evidentment opcional, però del tot recomanable.
La referència és la següent:

Ortografia, Sèrie Bàsica Llengua catalana i literatura. Ed Cruïlla.

També aprofitem per donar-vos la primera lectura obligatòria de 1r de Batxillerat, per als que continueu amb nosaltres:

Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Episodis amorosos, Col. La clau mestra, Ed. La Galera, ISBN: 9788424641351.
Atenció perquè no és exactament la dels darrers anys: ara solament entren els episodis amorosos. ATENCIÓ TAMBÉ QUE HEM CANVIAT L'EDITORIAL. LA BONA ÉS AQUESTA (fins al 10 de juliol n'apareixia una altra, que no és vàlida).

Alguns demanàveu llista de llibres recomanables per a l'estiu: perdeu-vos en alguna biblioteca i trieu, o bé també podeu agafar la llista d'editorials recomanades de 3r a 4t (penjades als blocs de l'institut).

Bon estiu i bona lectura.Lectures obligatòries:

1r Trimestre:

4t A:

És una noia que un dia a la nit es pren un pastilla d’èxtasi(d’Eva), això se li posa malament i queda amb coma. Els seus amics truquen els pares de la noia des de l’hospital perquè hi anessin. Quan el xicot de la Lluciana(la noia que esta amb coma) se’n entera vol fer tot el possible per aconseguir una de les pastilles que va pendre, per poder-la salvar, ja que sense les pastilles no la podia ajudar per que no sabien  de que estaven fetes. La seva amiga la Loreto es bulímica però ho volia deixar perques avia que a la Lluciana ho volia, gracies això ho aconsegueix deixar-ho. El final a la Lluciana se’n ensurt, i es desperta amb la seva germana el seu costat posant-se molt contenta4t C i E: Qui ha dit que la història és avorrida? La història pot ser divertida, colpidora, enginyosa, alliçonadora i xocant, i això es demostra fàcilment en les cinc rondalles que presenta aquest llibre, manllevades de la tradició oral o d'obres com ara Tirant Lo Blanc.


4t B i D:La correspondència escrita al llarg danys per persones diverses, vinculades a un poble de la vall dÀneu, demostra que la llei del silenci es pot arribar a imposar duna manera inquietant. Una mort misteriosa plana damunt la vida quotidiana duns personatges que no són aliens a la història política i social del segle XX.