TUTORIA

INFORMES DE TUTORIAA partir del gener els pares rebran quinzenalment un informe resum de les PDAs dels professors.

Amb aquest document se'ls informarà sobre les faltes d'assistència, els retards, la presentació o no dels deures, les faltes de comportament.

Cada vegada que s'emeti un nou informe es comunicarà amb una entrada al blog.