dilluns, 7 de maig de 2012

MATRICULACIÓ PQPI 2012 . NOVES DATES


  • Publicació de l'oferta inicial: 18 de maig del 2012.
  • Presentació de sol·licituds: del 21 de maig a l'1 de juny de 2012.
  • Entrevistes d'orientació i valoració de l'adequació del programa als interessos, motivació i aptituds dels alumnes: del 21 de maig al 12 de juny de 2012, segons convocatòria individual feta pel centre. (En funció dels resultats d'aquesta entrevista es poden modificar les peticions que consten a la sol·licitud).
  • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 13 de juny del 2012.
  • Termini per presentar reclamacions: 14, 15 i 18 de juny del 2012.
  • Sorteig públic per determinar l'ordenació de les sol·licituds: 14 de juny de 2012 a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament. El resultat es difon a partir de les 12 hores.
  • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 20 de juny del 2012.
  • Publicació de l'oferta final: 5 de juliol del 2012.
  • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: 6 de juliol del 2012.

PQPI A CAL MOLINS, A SABADELL.

El nou període comprendrà les dates entre el 21 de maig i el 1 de juny. En horari de 9.00 a 14.00 hores els alumnes hauran de passar per les instal·lacions de Cal Molins, Carrer Calders 32, 08203 de Sabadell, a recollir la sol·licitud de preinscripció, i al moment se li donarà dia i hora per una sessió informativa on s'explicarà els continguts d'aquests dos cursos.

Les dues especialitats que tenim actualment ofertades són:

        PQPI-PTT Aux. D’hoteleria ; cuina i serveis de restaurant i bar
        PQPI-PTT Aux. De Vendes, Oficina i Atenció al Públic.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, que hauran de recollir a la nostra recepció, hauran de presentar el dia de la sessió informativa, la següent documentació;

Documentació que han d'aportar, a més de la sol·licitud de preinscripció:
Adjuntem link

Alumnes menors d'edat:
Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Original i fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal.
Original i fotocòpia del DNI de l'alumne.
Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual.
Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO.
Certificació de la qualificació mitjana dels 2 darrers nivells cursats a l'ESO dels que ja disposa l'avaluació final.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada